Họp chi bộ định kỳ và xét chuyển đảng cho các đảng viên dự bị

14/03/2019 20:29     244

Sáng ngày 14 tháng 03 năm 2019, tại phòng họp 2 trường Đại học Thủ Dầu Một, chi bộ khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức họp chi bộ định kỳ tháng 3 năm 2019 và xét chuyển đảng chính thức cho hai đảng viên dự bị.