Ngành Công tác xã hội

19/03/2019 14:54     351

1. Giới thiệu khái quát về ngành học

Trên thế giới, nghề công tác xã hội (CTXH) đã trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển. Ngày nay, CTXH đã được khẳng định là một nghề chuyên môn - một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo phúc lợi, công bằng xã hội và thực hiện quyền con người. Cùng với quá trình trình “Đổi mới”, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua đã đặt ra nhu cầu cần thiết của việc phát triển nghề CTXH. Nghề CTXH đóng vai trò quan trọng giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong cuộc sống, góp phần làm ổn định và tiến bộ xã hội. CTXH như một phần quan trọng của sự phát triển cộng đồng, phát triển xã hội và các nhân viên xã hội là người can thiệp trực tiếp. CTXH phát triển mạnh sẽ góp phần phát triển và cải thiện hệ thống an sinh xã hội, trợ giúp con người và cộng đồng giải quyết và đối phó với các khó khăn trong cuộc sống.

 

2. Nội dung chương trình

Trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Khối lượng kiến thức toàn khóa

(Tín chỉ)

Kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức giáo dục chuyên ngành

99

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức chuyên ngành

Khóa luận (Báo cáo) tốt nghiệp

Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở, doanh nghiệp

Đại học

7 Học kỳ

120

21

45

31

5

18

3. Mục tiêu đào tạo

3.1. Mục tiêu chương trình

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn.

- Am hiểu các lý thuyết, mô hình thực hành Công tác xã hội ở các cấp độ làm việc cá nhân, nhóm, cộng đồng.

- Am hiểu kiến thức về các đối tượng trong các môi trường làm việc khác nhau.

- Am hiểu tiến trình làm việc trong công tác xã hội và có khả năng áp dụng vào thực tế.

- Am hiểu kiến thức về chính sách xã hội, quyền con người và áp dụng vào thực tế.

- Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ; kỹ năng sử dụng máy tính.

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học và tự học suốt đời, kỹ năng quản lý thời gian và tự chủ, kỹ năng thích ứng xã hội, kỹ năng lãnh đạo.

- Có kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, áp dụng kiến thức chuyên môn vào nghiên cứu và thực hành.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức phục vụ nhân dân và trách nhiệm công dân; tác phong chuyên nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và tuân thủ quy điều đạo đức nghề CTXH.

- Có khả năng theo đuổi các bậc học cao hơn về công tác xã hội sau khi tốt nghiệp; có khả năng tham gia công tác giảng dạy/trợ giảng; tham gia công tác kiểm huấn và hỗ trợ kiểm huấn sinh viên thực tập công tác xã hội.

3.2. Chuẩn đầu ra

Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng. Áp dụng kiến thức về tư duy biện luận, tâm lý học, xã hội học, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, lịch sử, pháp luật, môi trường, logic học, thống kê, tin học và phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn.

Kiến thức chuyên môn: Áp dụng các lý thuyết về sự phát triển của con người và hành vi con người trong môi trường xã hội vào việc đánh giá các yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội và môi trường tác động đến cá nhân, gia đình và cộng đồng; cũng như vào việc xây dựng các can thiệp nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng; Vận dụng kiến thức về các  đối tượng thân chủ đa dạng bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghiện chất, công nhân, người di cư, các nhóm thiểu số đô thị; Áp dụng kiến thức công tác xã hội trong các môi trường văn hóa - xã hội ở các địa bàn khu dân cư, khu nhà trọ, khu công nghiệp và hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội khác nhau như cơ sở xã hội, trường học, bệnh viện, trung tâm giáo dục lao động xã hội, trại giam, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, chương trình/dự án phát triển cộng đồng; Vận dụng kiến thức về đánh giá, can thiệp và lượng giá với cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và cộng đồng; Áp dụng những hiểu biết về công bằng kinh tế và công bằng xã hội để biện hộ cho các quyền con người; Phân tích một cách phản biện và thúc đẩy các chính sách nhằm tăng cường quyền con người, công bằng kinh tế và công bằng xã hội.

Kỹ năng chung: Sử dụng ngoại ngữ theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường Đại học Thủ Dầu Một; Sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng vào công việc giao tiếp, tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, trình bày và hỗ trợ chuyên môn; Thực hiện giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nhóm chuyên môn và đa ngành; Có kỹ năng học và tự học suốt đời; Có kỹ năng quản lý thời gian và tự chủ; Có kỹ năng thích ứng xã hội; Có kỹ năng lãnh đạo.

Kỹ năng chuyên môn: Tham gia thực hành dựa trên nghiên cứu và nghiên cứu dựa trên thực hành; Thực hiện khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề; Thể hiện kỹ năng tư duy một cách hệ thống; Thể hiện khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, ngành nghề; Thể hiện kỹ năng vận dụng kiến thức và thực tiễn.

Thái độ và phẩm chất đạo đức: Áp dụng các tiêu chí trong Quy điều đạo đức nghề Công tác xã hội, các luật và quy định có liên quan, các mô hình ra quyết định đạo đức và các quy điều đạo đức bổ sung phù hợp với hoàn cảnh khi đưa ra các quyết định nghề nghiệp liên quan đến đạo đức; Thể hiện ý thức nâng cao tinh thần dấn thân, phục vụ lợi ích thân chủ; Thực hiện rút kinh nghiệm và tự điều chỉnh nhằm kiểm soát các giá trị cá nhân và duy trì tính chuyên nghiệp trong các tình huống thực hành; Sử dụng công nghệ một cách có đạo đức và phù hợp nhằm thúc đẩy việc thực hành mang lại kết quả tốt; Sử dụng kiểm huấn và tư vấn để định hướng hành vi và đánh giá chuyên môn.

4. Bằng cấp: Cử nhân

5. Mối quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp:

Chương trình CTXH trong những năm qua đã thiết lập mối quan hệ hợp tác đào tạo, thực hành CTXH với các đơn vị như Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương, các Trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội, dịch vụ xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương và một số tỉnh thành khu vực Miền Đông Nam bộ. Ngoài ra, chương trình cũng hợp tác với các đơn vị như Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, các trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong việc triển khai các địa bàn thực hành, thực tập nghề CTXH cho sinh viên.

6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  • Làm việc trong mảng công tác xã hội của các Bộ, Sở, Phòng như: văn hoá - xã hội, giáo dục, pháp luật, tôn giáo, môi trường, an sinh xã hội, dân số, sức khoẻ, truyền thông.
  • Làm việc trong các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp, tổ chức tư nhân, tổ chức tôn giáo, trường học, bệnh viện, cộng đồng ở thành thị và nông thôn.
  • Làm việc trong các cơ sở và tổ chức xã hội như: Các hội bảo trợ xã hội; Các trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc người có công với đất nước, người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi; Các trung tâm giáo dưỡng và phục hồi nhân phẩm, cai nghiện ma tuý, trại cải tạo, các trung tâm giáo dục lao động, các trung tâm tư vấn, các dự án phát triển - dự án xã hội.
  • Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các trung tâm, dự án phát triển xã hội.
  • Làm việc trong các dự án phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, tham gia các dự án xóa đói giảm nghèo, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên.
  • Làm việc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực công tác xã hội, xã hội.
  • Làm việc trong các trường có đào tạo Công tác xã hội hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; hoặc là kiểm huấn viên thực tập Công tác xã hội.