Lý lịch Khoa học

29/08/2019 10:50     176

STT Họ tên giảng viên   Hình ảnh Chức vụ Lý lịch khoa học
1 Th.S Trần Duy Khương   Phó Giám đốc CT /img/ckeditor/files/TranDuyKhuong(1).pdf
2 Th. Nguyễn Thị Thúy Vy Phó Giám đốc CT /img/ckeditor/files/LLKH%20Ng%20Thi%20Thuy%20Vy.pdf
3 TS. Trần Minh Đức Giảng viên /img/ckeditor/files/LLKH%20-%20Tr%e1%ba%a7n%20Minh%20%c4%90%e1%bb%a9c.pdf
4 ThS. Lê Thị Ninh Giảng viên /img/ckeditor/files/LLKH-%20L%c3%aa%20Th%e1%bb%8b%20Ninh.pdf