Trần Ngô Thảo Nguyên, Vai trò của Nhà tù Phú Lợi trong việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một

12/08/2019 16:23     79