Nguyễn Tạ Bảo Tín, Quan hệ hợp tác của tỉnh Bình Dương – Champasak từ năm 2006 đến 2018

12/08/2019 16:21     84