Khảo sát ý kiến

Kính gửi:   Các nhà sử dụng lao động

                   Cựu sinh viên ngành sư phạm Lịch sử

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử và cử nhân Lịch sử, đồng thời phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Ngành Lịch sử mong muốn nhận được những thông tin phản hồi của cựu sinh viên thông qua việc khảo sát ý kiến của cựu sinh viên theo các mẫu khảo sát như sau:

Rất mong nhận được sự hợp tác nhiệt thành từ các nhà sử dụng lao động và cựu sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử.

TRÂN TRỌNG !

1: BM 01: Khảo sát sự kỳ vọng của tân sinh viên đối với cơ sở đào tạo

2: BM 02: Khảo sát sinh viên về hoạt động dạy và học

3: BM 03: Khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ / hỗ trợ của trường

4: BM 04: Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

5: BM 05: Khảo sát ý kiến của cán bộ viên chức về môi trường làm việc

6: BM 06: Khảo sát ý kiến người học về khoá học (Dành cho sinh viên cuối khoá)

7: BM 07B: Khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

8: BM 00: Khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng thiết bị và hoạt động của phòng Thực hành Sư phạm