DU LỊCH

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DU LỊCH

 

Trường Đại học Thủ Dầu Một có sứ mệnh đào tạo nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đứng trước nhu cầu của thị trường, quan điểm về phát triển ngành Du lịch trở thành ngành mũi nhọn, trường nhận thức được được cần phải thể hiện vai trò của mình trong việc tham gia  đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội.

Chương trình đào tạo ngành Du lịch được xây dựng và cố vấn bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệp trong việc giảng dạy và quản lý các chương trình đào tạo nhân lực ngành du lịch.  Việc xây dựng chương trình dựa trên việc khảo sát yêu cầu năng lực của các doanh nghiệp, tham thảo các chương trình du lịch của các trường đại học trong và ngoài nước như: Đại học Văn Hiến, Đại Văn hoá, The Hong Kong Polytechnic University, EU Business School v.v Do đó chương trình đào tạo ngành du lịch của trường Đại học Thủ Dầu Một đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tính hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo bao gồm 120 tín chỉ (không tính các học phần Giáo dục thể chất (GDTC), Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Ngoại ngữ) được đào tạo trong thời gian 8 học kỳ, trong đó khối kiến thức đại cương gồm 32 tín chỉ, khối kiến thức cơ sở ngành 58 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành 20 tín chỉ và thực tập, đồ án tốt nghiệp: 10 tín chỉ.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Du Lịch được xây dựng nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học trong lĩnh vực Du lịch đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và  phục vụ cho sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ, cả nước và hội nhập quốc tế. Với môi trường học tập trải nghiệm, người học được trang bị kiến thức; năng lực nghề nghiệp; năng lực tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực Du lịch; có khả năng sáng tạo, tư duy phản biện; trách nhiệm nghề nghiệp; khả năng thích nghi với những thay đổi, với môi trường làm việc để giải quyết các vấn đề của ngành Du lịch. Bên cạnh đó, người học cũng đạt được những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, sức khoẻ nhằm nuôi dưỡng khát vọng phục vụ cộng đồng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Người học tốt nghiệp ngành Du lịch có thể đảm trách các vị trí các công việc khác nhau trong các doanh nghiệp lữ hành; các công ty tổ chức sự kiện; các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; các trung tâm nghiên cứu về du lịch; hoặc các trường trung cấp, cao đẳng về du lịch; và có thể tiếp tục học ở bậc cao học và tiến sĩ, cụ thể:

Nhân viên thiết kế / xây dựng chương trình du lịch

Nhân viên điều hành chương trình du lịch

Nhân viên kinh doanh chương trình du lịch

Nhân viên tổ chức sự kiện

Hướng dẫn viên du lịch

Trưởng đoàn du lịch

Thuyết minh viên du lịch

Trưởng phòng điều hành

Trưởng phòng hướng dẫn

Trưởng phòng sản phẩm

Trưởng phòng kinh doanh

Quản lý doanh nghiệp du lịch, sự kiện

Nhân viên bộ phận lễ tân.

Nhân viên bộ phận buồng.

Nhân viên bộ phận nhà hàng

Giám sát bộ phận lễ tân.

Giám sát bộ phận buồng.

Giám sát bộ phận nhà hàng

Cán bộ chuyên trách về xúc tiến, quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch

Giáo viên tại các trường trung cấp, cao đẳng về du lịch

Chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu về du lịch