Câu lạc bộ sử học

CLB Sử học Trẻ Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập vào ngày 10 tháng 03 năm 2016 là một tổ chức học thuật được ra đời dựa trên sự đòi hỏi và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của đông đảo sinh viên trong và ngoài ngành.

Hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, không phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc tộc. CLB Sử học Trẻ sẽ là nơi để các bạn sinh viên thỏa sức trải nghiệm những hoạt động gắn liền với nhu cầu học thuật, những chuyến đi thực tế chuyên ngành tại các khu di tích, bảo tàng.

Với mục tiêu hướng đến, nhằm trang bị cho tất cả sinh viên tham gia CLB có điều kiện tốt nhất để hoàn thành chương trình sau 4 năm học đại học, hỗ trợ cho xã hội một nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Với khẩu hiệu: CLB Sử học Trẻ - Nhiệt huyết – Năng động – Sáng tạo – Khát vọng bay xa