GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


15/08/2018 15:55  1846

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo quyết định số 917/QĐ- ĐHTDM, ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tiền thân là sự hợp nhất của 3 khoa: Sử, Ngữ văn, Công tác xã hội của trường đại học Thủ Dầu Một. Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo 07 chương trình trình độ Đại học, 03 chương trình trình độ Thạc sĩ và 01 chương trình trình độ Tiến sĩ, cơ cấu 07 chương trình đào tạo gồm có:

1. Lịch sử

2. Ngữ Văn

3. Địa Lý

4. Du lịch

5. Quốc tế học

6. Chính trị học

7. Công tác xã hội

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay có 70 cán bộ giảng dạy. Ngoài ra, tham gia giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo còn có sự cộng tác thường xuyên của hàng chục giảng viên mời giảng là giảng viên, chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm của các trường tham gia đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn uy tín của khu vực Đông Nam Bộ.

Hàng năm, Khoa Xã hội và Nhân văn quản lý và đào tạo trên 1000 sinh viên, chương trình đào tạo các ngành của Khoa được cập nhật thường xuyên trên cơ sở tham khảo nhu cầu tuyển dụng lao động của các các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận; đối sánh các chương trình đào tạo của các trường Đại học tại các nước phát triển, tập trung trau dồi tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc thực tế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Xây dựng môi trường để các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo giúp sinh viên trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ làm việc trong môi trường lao động công nghiệp hiện đại.

Hiện tại, Khoa Xã hội và Nhân văn Đại học Thủ Dầu Một đang là một trong số ít các trường đào tạo có uy tín trong lĩnh vực Xã hội ở khu vực phía Nam. Khoa được hậu thuẫn rất quan trọng từ chiến lược phát triển, tầm nhìn của trường trong hiện tại và tương lai. Đội ngũ giảng viên của Khoa về cơ bản còn rất trẻ và được đào tạo cơ bản từ nước ngoài, có khả năng tiếp cận nhiều yêu cầu phát triển của những lĩnh vực Khoa hiện đang đào tạo.

SỨ MỆNH

Đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực Khoa học xã hội - nhân văn chất lượng, đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Thực hiện nghiên cứu cơ bản và ứng dụng nhằm giải quyết những vấn đề lớn của Khoa học xã hội nhân văn, trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu trong khu vực góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Truyền bá tri thức, nghiên cứu, xây dựng môi trường đào tạo và nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, nuôi dưỡng niềm đam mê, tinh thần đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm cộng đồng nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TẦM NHÌN

“Trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong các lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn trong và ngoài nước”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Khát vọng - Sáng tạo - Trách nhiệm”

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Nghiên cứu – Trải nghiệm – Phục vụ cộng đồng”

 

 


TIN CÙNG LOẠI