Chương trình Sinh hoạt công dân Khoa KHXH&NV


25/08/2020 10:43  724

   

   Tuần vừa qua, trường Đại Học Thủ Dầu Một tổ chức buổi sinh hoạt công dân năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ Đại học chính quy bao gồm 9 đơn vị khoa theo hình thức livestream trên hệ thống E- Learning. Trong đó, Khoa KHXH&NV được sinh hoạt vào lúc 8g00 ngày 22/08. Buổi livestream với sự tham gia của Ban lãnh đạo khoa cùng với các GĐCT các ngành đào tạo thuộc khoa KHXH&NV.

       Chương trình Sinh hoạt công dân Khoa KHXH&NV thông qua 5 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 và 2: Triển khai Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ trường 2020-2025 và Triển khai chuyên đề học tập và theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (TS. Nguyễn Văn Thủy trình bày). Chuyên đề 3 và 4: Triển khai các quy chế, quy định về đào tạo CTSV các hoạt động về đoàn thể nhiệm vụ của sinh viên theo bộ quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường. Giải đáp thắc mắc của sinh viên về các vấn đề tồn tại, những định hướng hoạt động trong năm học mới (PGS. TS Phạm Ngọc Trâm trình bày). Chuyên đề 5: Sinh hoạt Cố vấn học tập đầu năm (TS. Tạ Anh Thư trình bày)

Qua buổi Sinh hoạt công dân Khoa KHXH&NV, ngoài trình bày Triển khai Nghị quyết của Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một. Các quý thầy cô đã giải đáp những thắc mắc còn tồn tại của năm học vừa qua của sinh viên các khóa. Đặc biệt, các thầy cô đã đưa ra những định hướng tốt nhất cho sinh viên khóa D17 để hoàn thành CTĐT đúng với kế hoạch chuẩn đầu ra của mình.