KHXH&NV tham gia tổ chức Ngày hội khoa học cán bộ giảng viên trẻ, học viên cao học lần thứ IV năm 2020


25/08/2020 09:24  545

Ngày 12/6/2020, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ, học viên cao học lần thứ IV – năm 2020. Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện ngày hội khoa học đã tập hợp 246 báo cáo khoa học của cán bộ giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học.

          Tham gia ngày hội, Khoa KHXH&NV đã có 66 tham luận, trong đó 40 bài của giảng viên trẻ, 26 bài của nghiên cứu sinh và học viên cao học. Đặc biệt trong quá trình tổ chức khoa đã chia thành 2 hai tiểu ban với hình thức trực tiếp:

  1.  Tiểu ban: Lịch sử, Chính trị học, Công tác xã hội, Quốc tế học, Địa lý học.

 

2. Tiểu ban: Ngữ văn

     

Tại hai tiểu ban, 18 tham luận với kiến thức chuyên sâu, đa và liên nghành được báo cáo đã mang lại không khí học thuật thẳng thắn, sôi nổi và thú vị. Hơn thế, sau mỗi bài tham luận đại diện BTC luôn có những ấn phẩm khoa học trao tặng nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia.

      Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động và năng lực nghiên cứu khoa học cao, trong thời gian tới khoa KHXHNV sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh với những hoạt động khoa học có ý nghĩa nêu trên.

Quý thầy cô có thể tham khảo hình ảnh hoạt động trong mục lưu trữ hình ảnh của khoa. Trân trọng