Hội thảo "Tỉnh Thủ Dầu Một - 120 năm"


21/08/2020 16:11  783
TẢI VỀ FILE PDF

Kính gửi Quý thầy cô thông báo số 57-TB-ĐHTDM về việc tổ chức Hội thảo "Tỉnh Thủ Dầu Một - 120 năm" do Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ đồng tổ chức.Thời gian đăng ký và nộp tóm tắt: 30/8/2020. Thời gian nộp toàn văn: 15/10/2020
Nơi nhận: haolv@tdmu.edu.vn