Trần Ngô Thảo Nguyên, Vai trò của Nhà tù Phú Lợi trong việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một


12/08/2019 16:23  320