Nguyễn Văn Tiến -Kết hợp giới thiệu văn hóa lịch sử và du lịch sinh thái Tp.Hồ Chí Minh cho khách du lịch nước ngòai – Trường hợp du lịch sinh thái Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh. Tác giả Hội thảo KH Tuyên truyền, giới thiệu lịch sử - văn hóa Việt Nam đối với khách du lịch nước ngòai tại Tp.HCM”. Viện NC Xã hội Tp.HCM 2007


12/08/2019 15:40  153