Trần Ngọc Duyệt , Nguyễn Cư Trinh với những kế sách trị an ở vùng đất An Giang; Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) Quê hương, thời đại và sự nghiệp, 1-2016; Hội khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế.


12/08/2019 13:06  337