Buổi làm việc của lãnh đạo Khoa KHXH&NV, lãnh đạo chương trình Văn hoá học với GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm


18/07/2019 18:59  1249

Vào 9 giờ sáng ngày 16/7/2019, tại phòng làm việc Giáo sư, trường Đại học Thủ Dầu Một, lãnh đạo Viện Phát triển chiến lược, lãnh đạo Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, lãnh đạo và cán bộ giảng viên chương trình Văn hóa học đã có buổi làm việc với GS.TSKH Trần Ngọc Thêm – cố vấn chương trình Văn hóa học về định hướng nghiên cứu và đào tạo của chương trình Văn hóa học trong thời gian tới.

Trong bối cảnh phát triển hiện nay của tỉnh Bình Dương, từ góc nhìn Văn hóa học, chương trình dự kiến thực hiện các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng như: “Văn hóa doanh nghiệp”, “Văn hoá kinh doanh”, “Đạo đức doanh nghiệp”, “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, “Văn hóa Đông Nam Bộ”...

Theo đó, chương trình Văn hoá học sẽ thiết kế những học phần trang bị nền tảng lý luận và thực tiễn như: Văn hóa kinh doanh, Truyền thông đại chúng, Tổ chức sự kiện, Thực tập nghề nghiệp, Thực tế chuyên môn... để đào tạo sinh viên Văn hoá học thành nguồn nhân lực tinh nhuệ của tỉnh nhà cũng như của cả khu vực.

Trong buổi họp này, chương trình Văn hóa học đã lập kế hoạch thành lập nhóm nghiên cứu Văn hóa học, sinh hoạt chuyên môn hàng tháng để trình bày các kết quả nghiên cứu của các thành viên.

 

CTVHH