THƯ MỜI các bạn cựu sinh viên về tham dự buổi họp mặt các bên liên quan năm 2019


02/05/2019 04:39  858

THƯ MỜI 📩

❗️ Kính mời các bạn cựu sinh viên về tham dự buổi họp mặt các bên liên quan năm 2019 do trường tổ chức.
- Thời gian: 8h00, ngày 21/04/2019
- Địa điểm: Hội trường 2

❗️ Rất mong nhận được sự tham dự của các bạn cựu sinh viên