Tư vấn tuyển sinh trực tiếp


07/04/2019 17:09  771

[TRỰC TIẾP] Tư vấn tuyển sinh http://https://www.facebook.com/tuyensinhTDMU 
❇️ Khối ngành khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
------------------------------

19h00 - 20h00, ngày 10 tháng 04 năm 2019
Quốc tế học
Lịch sử
Văn học
------------------------------
19h00 - 20h00, ngày 17 tháng 04 năm 2019
Văn hóa học
Công tác xã hội
Địa lý học
------------------------------
🗣️ CÁC BẠN XEM VÀ ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP CHO BAN TƯ VẤN NHÉ!
0911.022.322
------------------------------
Link xem thông tin ngành đào tạo:
Quốc tế học: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2701
Lịch sử: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/1396
Văn học: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/1395
Văn hóa học: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2500
Công tác xã hội: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/1402
Địa lý học: http:// https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/1442