CÔNG TÁC XÃ HỘI


16/10/2018 14:54  1162

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Thực hiện Đề án 32 về phát triển nghề CTXH tại Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và nhà trường đã dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành CTXH. Ngày 30/01/2011 Trường Đại học Thủ Dầu Một được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo ngành CTXH trình độ đại học theo Quyết định số 559/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2011. Năm 2011 ngành CTXH tuyển sinh khóa đầu tiên với 20 sinh viên, trải qua gần 10 năm đào tạo với 06 khóa SV tốt nghiệp, chương trình đã góp phần đào tạo hơn 250 cử nhân CTXH trình độ đại học phục vụ nhu cầu về nhân lực ngành CTXH của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam bộ và cả nước.

Lịch sử hình thành và phát triển:

- Năm học 2011 - 2012: Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Khoa học giáo dục;

- Năm học 2012 – 2013 đến năm học 2013 – 2014: Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn;

- Năm học 2014 – 2015 đến năm học 2017 – 2018: Khoa Công tác xã hội;

- Năm học 2018 – 2019 đến hiện nay: Chương trình Công tác xã hội, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Về cơ cấu tổ chức của chương trình tại thời điểm năm học 2019 - 2020:

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu: bao gồm 11 thầy, cô với 100% GV có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Trong đó, có 01 PGS.TS, 03 Tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh và 02 Thạc sĩ.

- Ngoài ra, cộng tác với chương trình còn có đội ngũ GV thỉnh giảng là các GV có trình độ GS, PGS, TS, ThS đến từ các Viện Nghiên cứu, các khoa CTXH tại Tp.HCM.

- Hỗ trợ công tác học vụ, hành chính trực tiếp chương trình có 01 thư ký phụ trách, ngoài ra tham gia hỗ trợ là đội ngũ thư ký khoa, thư ký chương trình khác trong khoa.

Hiện nay chương trình có 02 cấp đào tạo là Đại học (từ năm 2011) và Cao học (từ năm 2016). Tại thời điểm Năm học 2019 – 2020, có 135 sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học chính quy.

Chương trình đào tạo được phát triển dựa trên cơ sở tham chiếu với các quy định hiện hành của Luật Giáo dục Đại học, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo và Tiêu chuẩn quốc gia về Nghề CTXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành, kết quả đối sánh các CTĐT cùng ngành ở một số trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lần điều chỉnh CTĐT CTXH còn khảo sát, thu thập ý kiến của các chuyên gia, nhà tuyển dụng, người học, cựu người học và giảng viên.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Tại phiên bản CTĐT năm 2018, Mục tiêu đào tạo của CTĐT CTXH được xác định cụ thể là:

PO1: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn.

PO2: Am hiểu các lý thuyết, mô hình thực hành công tác xã hội ở các cấp độ làm việc cá nhân, nhóm, cộng đồng.

PO3: Am hiểu kiến thức về chính sách xã hội, quyền con người và các đối tượng của công tác xã hội trong các môi trường làm việc khác nhau.

PO4: Có khả năng sử dụng kỹ năng ngoại ngữ bậc 3/6; kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao; giao tiếp, lắng nghe tích cực, quan sát, thuyết trình, diễn giải, làm việc nhóm, biện luận, quản lý thời gian, học tập suốt đời.

PO5: Có khả năng sử dụng các kỹ năng chuyên môn như kiểm soát cảm xúc cá nhân, thiết lập mối quan hệ với đối tượng, đặt câu hỏi, thu thập - phân tích thông tin, nhận xét - đánh giá thông tin, lập kế hoạch, tư vấn, tham vấn, điều phối, giám sát, can thiệp khủng hoảng, làm việc với nhóm đa ngành, đàm phán, sử dụng công nghệ mới phù hợp, biện hộ, ứng phó căng thẳng áp dụng vào quá trình học tập và thực hành nghề.

PO6: Có phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật, ý thức rèn luyện sức khỏe bản thân, khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý thức dấn thân phục vụ vì lợi ích của thân chủ, ý thức học tập suốt đời, tôn trọng và bảo vệ giá trị, đạo đức nghề nghiệp.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nội dung

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Kiến thức chung

ELO1: Áp dụng kiến thức về lý luận chính trị, tư duy biện luận, phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội nhân văn cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn công tác xã hội.

Kiến thức chuyên môn

ELO2: Áp dụng kiến thức về lý luận, phương pháp can thiệp chuyên ngành để hỗ trợ cho các hoạt động tiếp cận, thu thập thông tin, đánh giá, can thiệp, lượng giá đối với các đối tượng thân chủ đa dạng.

ELO3: Sử dụng hiểu biết về các lĩnh vực hoạt động của CTXH vào các hoạt động thực hành nghề CTXH, kiểm huấn, quản lý dịch vụ, giáo dục công tác xã hội.

ELO4: Tổ chức phân tích, phản biện các chính sách, dịch vụ, thực tiễn vấn đề xã hội trong các hoạt động thực hành nghề CTXH nhằm tăng cường chức năng xã hội, quyền công dân, công bằng xã hội của thân chủ và tham gia vào thực hành chính sách.

Kỹ năng chung

ELO5: Sử dụng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao và kỹ năng xã hội theo quy định về chuẩn đầu ra của trường Đại học Thủ Dầu Một.

ELO6: Vận dụng các kỹ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực, quan sát, thuyết trình, diễn giải, làm việc nhóm, biện luận, quản lý thời gian, học tập suốt đời vào các hoạt động học tập và thực hành công tác xã hội.

Kỹ năng chuyên môn

ELO7: Vận dụng các kỹ năng kiểm soát cảm xúc cá nhân, thiết lập mối quan hệ với đối tượng, đặt câu hỏi, thu thập - phân tích thông tin, nhận xét - đánh giá thông tin, lập kế hoạch để thu hút sự tham gia của đối tượng vào việc tự giải quyết vấn đề của chính họ.

ELO8: Áp dụng các kỹ năng tư vấn, tham vấn, điều phối, giám sát, can thiệp khủng hoảng, làm việc với nhóm đa ngành, đàm phán, sử dụng công nghệ mới phù hợp, biện hộ, ứng phó căng thẳng vào các can thiệp ở cấp độ cá nhân, nhóm và cộng đồng.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

ELO9: Thể hiện phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật, ý thức rèn luyện sức khỏe bản thân, khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý thức dấn thân phục vụ vì lợi ích của thân chủ, ý thức học tập suốt đời.

ELO10: Tuân thủ các giá trị, đạo đức nghề công tác xã hội trong hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp.


TIN CÙNG LOẠI