ĐỊA LÝ HỌC


15/03/2019 22:22  691

1. Giới thiệu khái quát về ngành học

Địa lý học được xem như một lĩnh vực đa ngành, có nhiều sự kết nối với các ngành khác;  là tích hợp giữa ba mảng kiến thức về khoa học tự nhiên, kinh tế - xã hội và phần mềm chuyên ngành. Chương trình đào tạo được xây dựng trên sự chắc lọc, kế thừa từ các trường đại học lớn trong nước. Chương trình được thiết kế theo đề xướng cải tiến CDIO. Chương trình hướng đến đào tạo ra những cử nhân địa lý học năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh, đặc biệt là với nhu cầu thực tiễn và thị trường lao động ở lĩnh vực du lịch trong nước và quốc tế.

2. Nội dung chương trình

Chương trình cử nhân Địa lý học trang bị cho người học những kiến thức căn bản và các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực:

          -Địa lý tự nhiên

          -Địa lý kinh tế xã hội

          -Đi sâu về lĩnh vực địa lý du lịch và nghiệp vụ du lịch.

          -Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tổ chức sự kiện liên quan đến du lịch.

3. Mục tiêu đào tạo

3.1. Mục tiêu chương trình

-Xây dựng cho sinh viên kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp luận và phương pháp NCKH làm nền tảng cho việc chiếm lĩnh tri thức, tư duy sáng tạo, có khả năng thích ứng với những biến đổi về nghề nghiệp. 

-Xây dựng nền tảng kiến thức địa lý và tập trung vào lĩnh vực địa lý du lịch phục vụ công việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người học.

-Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học và tự học suốt đời, kỹ năng thích ứng xã hội, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng phản ánh và phê bình; Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Người học có thái độ tích cực, sáng tạo, trách nhiệm với xã hội; Niềm đam mê,  khát vọng phát triển trong học tập và công việc; Rèn luyện tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

3.2. Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể:
+ Kiến thức chung

- Tóm tắt được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

- Vận dụng phương pháp luận và phương pháp NCKH làm nền tảng cho việc chiếm lĩnh tri thức, tư duy sáng tạo, có khả năng thích ứng với những biến đổi của xã hội. 

+ Kiến thức chuyên môn

- Vận dụng được kiến thức nhóm ngành và kiến thức địa lý vào quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên ngành địa lý.

- Áp dụng hệ thống kiến thức chuyên ngành để tham gia vào công việc phù hợp và phát triển các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

+ Kỹ năng chung

- Có kỹ năng giao tiếp và thích ứng xã hội

- Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng phản ánh và phê bình

-Có kỹ năng học và tự học suốt đời

+ Kỹ năng chuyên môn

- Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành.

- Sử dụng được các phần mềm ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng đặc thù của lĩnh vực địa lý du lịch.

+ Thái độ và phẩm chất đạo đức

- Có phẩm chất chính trị đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật

- Người học có thái độ tích cực, sáng tạo, trách nhiệm với xã hội

- Rèn luyện tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

- Niềm đam mê, khát vọng phát triển trong học tập và công việc

4. Bằng cấp: Bằng cử nhân Địa lý học nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia

5. Mối quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp

6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Làm việc trong các cơ quan nhà nước (Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Khoa học-công nghệ  …), Ủy ban nhân dân các cấp, các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các dự  án của các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ và các công ty, doanh nghiệp kinh tế.

Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên của các hãng lữ hành, công ty du lịch.

Chuyên viên của các cơ quan ban ngành về quản lí nhà nước về hoạt động du lịch (Ban quản lý các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch; Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu du lịch, các tổ chức và cơ sở đào tạo nhân lực du lịch, Viện Địa lý, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.


TIN CÙNG LOẠI